Hvis du ønsker å bli medlem, må du ha vest. Her finner du størrelsen. 
Ta kontakt på krabben @ homer-sapiens.no hvis du vil bli medlem.