Om klubben

Dette er en eksklusiv klubb. Den vil aldri bli større enn 11 medlemmer.

Målet med klubben er kun å kjøre rundt å se kule ut.